Remont

Od 2018 roku trwa sukcesywny remont kościoła św. Elżbiety w Nysie. Oto jego etapy… PRZBITERIUM I ABSYDA Po naprawie dachu świątyni i klasztoru, przystąpiono do naprawy uszkodzonych tynków wnętrza kościoła. Pierwszy etap – rok 2018 – obejmował Absydę i Prezbiterium kościoła. Najbardziej uszkodzonym elementem był sufit z prawej strony prezbiterium oraz ściany absydy. Po specjalistycznych badaniach konserwator odkrył pierwotne warstwy malowania i została przywrócona pierwotna warstwa kolorystyczna. Także na ścianach absydy znajdowały się malowidła, które zostały przywrócone. NAWA GŁÓWNA Drugi etap prac – rok 2020 – obejmował nawę główną kościoła, transept, kaplice boczne i chór organowy. Najbardziej uszkodzone fragmenty ścian znajdowały się od ul. Franciszkańskiej oraz kaplice św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa. OŚWIETLENIE Malowanie kościoła to znakomita okazja do wymiany instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do aktualnych wymogów technicznych. Na każdym etapie prac, za równo w prezbiterium jak i nawie głównej, dokona wymiany okablowania oraz renowacje zabytkowego oświetlenia. W punktach niedoświetlonych dokonano uzupełnienia oświetlenia, tak aby rozjaśnić bryłę kościoła. NYSA OFM

Prośba o wsparcie Do wszystkich ludzi dobrej woli i sympatyków naszego kościoła Pierwszy etap remontu, który podjęliśmy w 2018 r. kosztował w sumie ok. 180.000 zł, przy wsparciu Gminy Nysa w wysokości ok. 54.000 zł. Większość kosztów poniosła parafia. Drugi etap to już znacznie większy wydatek – szacowany koszt to 960.000 zł. Wsparcie Gminy Nysa dla tej inwestycji to 100.000 zł. Drugi etap rozpoczęliśmy w lutym 2020 i był kontynuowany mimo trwającej pandemii. Środki na remont pochodzą głównie w darowizn i ofiar parafian. Mimo składanych wniosków o pomoc zewnętrzną – do Ministerstwa Kultury, Funduszu Kościelnego i Urzędu Marszałkowskiego – nie otrzymaliśmy żadnej datacji. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli i sympatyków naszego kościoła prosząc o wsparcie naszej inwestycji. Każda złotówka się liczy i jest ważna. Za wszelkie ofiary serdeczne BÓG ZAPŁAĆ! O. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz OFM, Proboszcz i Gwardian