Biblioteka

BIBLIOTEKA PARAFIALNA W PRZYGOTOWANIU…

Od kilku już tygodni trwają prace nad przywróceniem dawnej świetności – a przede wszystkim właściwej temu przybytkowi funkcji – klasztornej bibliotece. Praca to żmudna i czasochłonna. Całość – kilka, a może kilkanaście tysięcy woluminów – należy posegregować na działy tematyczne, skatalogować i porozmieszczać na regałach, oczyszczonych uprzednio ze stuletniego (dosłownie) kurzu: spora część zbiorów pochodzi bowiem jeszcze ze starej, przedwojennej biblioteki zakonnej.

Mniej więcej połowa księgozbioru to dzieła o charakterze religijnym, szczególnie liczne teksty z zakresu szeroko pojętej duchowości, mariologii, biblistyki, dziejów Kościoła i religii i in. Nurt literatury świeckiej obejmuje beletrystykę polską i powszechną , wiedzę o literaturze i języku, liczne utwory klasyków, biografie, psychologię i filozofię. Szczególnie obfity jest dział historyczny, reprezentowany zarówno przez monumentalne i wnikliwe opracowania naukowe, jak i beletrystykę oraz wspomnienia związane dziejami Polski, Europy i świata, a zwłaszcza z historią II Wojny Światowej.

Bardziej praktycznie usposobiony Czytelnik znajdzie też poradniki z różnych dziedzin życia, reportaże, książki podróżniczo-geograficzne czy też liczne pozycje z zakresu wychowania  dzieci i młodzieży. Miłośnicy dobrej kuchni wyszukają sobie książki kulinarne, a esteci, wrażliwi na piękno – liczne albumy krajoznawcze i malarskie. Słowem: każdy, kto zechce ubogacić się wewnętrznie, wchodząc w czarowny świat „ksiąg mądrości”, znajdzie tu coś odpowiedniego dla swojego serca, ducha, rozumu. Bo przecież: „Kto czyta – żyje wielokrotnie”.