Wspólnota domu

Klasztor i parafia p.w. św. Elżbiety w Nysie:

Wspólnota klasztoru:

1. o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz – przełożony domu, proboszcz parafii

2. o. Kazimierz Grzegorz Bojnicki – wikariusz domu, katecheta

3. o. Krzysztof Potempa – wikariusz parafialny

4. br. Norbert Kleinert – furtian

5. br. Dezyderiusz Piotr Anczarski – zakrystianin

6. br. Marek Baranowicz – delegat projektu Fazenda da Esperança – RANCZO NADZIEI

7. o. Efrem Robert Kalaga – duszpasterz,

8. o. Jeremiasz Tomasz Brzeziński – duszpasterz, katecheta

9. o. January Paweł Śliwa – duszpasterz, katecheta