Wspólnota domu

Klasztor i parafia p.w. św. Elżbiety w Nysie:

Wspólnota klasztoru:

1. o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz – przełożony domu, proboszcz parafii

2. br. Marek Baranowicz – delegat projektu Fazenda da Esperança – RANCZO NADZIEI- wikariusz domu

3. o. January Paweł Śliwa – wikariusz parafialny

4. br. Dezyderiusz Piotr Anczarski – zakrystianin

5. br. Norbert Kleinert – furtian

6.  o. Romuald Trojnar – duszpasterz      

7. o. Efrem Robert Kalaga – duszpasterz,

8. o. Adam Śmiertka – duszpasterz

9.  o. Klemens Marcin Francka- duszpasterz, katecheta