Data: Sierpień

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA w naszym kościele w czasie remontu kościoła

Sakrament Pokuty i Pojednania  sprawowany jest w KONFESJONAŁACH , które znajdują się w korytarzach bocznych kościoła 15 minut przed poranna Mszą świętą oraz od 17.00 do 18.00 w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.