PRZYMIARKA

Przymiarka strojów komunijnych odbędzie się

 w środę 27 października

w salce katechetycznej na parterze w klasztorze. 

Wejście obok kancelarii przez furtę klasztorną. 

godz 17:00 -> dziewczynki, 18:00 -> chłopcy

 

Na spotkaniu będzie pobierany zadatek na poczet stroju w kwocie 100 zł.