W środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Porządek nabożeństw: kościół parafialny (Prezbiterium): godz. 7.00, 11.00, 17.00 i 18.00, Sękowice – godz. 17.00, Regulice – godz. 18.00.