Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie BIULETYN PARAFIALNY 7 – 13 marca 2021 r. 3. Niedziela Wielkiego Postu

   

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021 (2)

Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

(…) W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 r., we wspomnienie św. Marcina z Tours

Franciszek

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

II ETAP

REMONTU KOŚCIOŁA

ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W NYSIE

 

 

ROZCHÓD

PRZYCHÓD

Malowanie kościoła

II etap nawa główna i transept

596 270.58

 

Modernizacja instalacji elektrycznej

323 878,27

 

Renowacja żyrandola oraz kinkietów bocznych

   21 000,00

 

Poprawa nagłośnienia

  15 020,00

 

Naprawa witraży

   8 500,00

 

Przygotowanie projektów

  22 241,23

 

Koszty energii elektrycznej + ogrzewania

    7 500,00

 

OFIARY PARAFIAN KONTO      2019

2020

2021

 

20 420,00

66 088,95

10 472,00

OFIARY PARAFIAN KOPERTY 2019

2020

2021

 

21 590,00

48 070,00

3 700,00

OFIARY PARAFIAN KOLEKTY 2019

2020

2021

 

55 670,00

43 354,50

7940,00

DOTACJA UM NYSA

 

100 000,00

INNE DAROWIZNY

 

137 379,00

(30 000 EUR)

RAZEM

994 410,08

514684,45

pozostało

– 479 725,63

Miesięczna rata do spłaty wynosi 12 000 zł

 

Za wszelkie ofiary składane na ten cel serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!!!

 

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Elżbiety
Al. Wojska Polskiego 31
48-300 Nysa

BANK: BNP PARIBAS konto nr:  79 1600 1462 1847 6991 7000 0106

TYTUŁ: Darowizna na cele kultu religijnego – malowanie kościoła