NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ Od 7 listopada 2020

NIEDZIELA

                MSZE ŚWIĘTE:     8.00, 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00

        DZIEŃ POWSZEDNI:

                MSZE ŚWIĘTE:     7.00 i 18.00

według zamawianych intencji.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD GODZ. 17 DO 18.00     

(OD 17.30 NABOŻEŃSTWO)

NIEDZIELA OD GODZ. 17.30

 

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ W CZASIE ADORACJI.

 

 

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zamówionej przez siebie Mszy św. prosimy, aby w tym dniu wysłuchał Mszy przez radio lub telewizję. Zgodnie z zaleceniami państwowymi i Kurii Diecezjalnej w Opolu informujemy, że nasz kościół parafialny ma powierzchnie użytkową 1640 m/kw, dlatego w czasie nabożeństw nie powinno być więcej niż:

10 uczestników – Prezbiterium

85 uczestników – w nawie głównej

15 uczestników – na korytarzu.

Max. 110 osób

Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu ( jeśli komunii świętej udziela dwóch kapłanów – przy balaskach).

  Prosimy o zrozumienie sytuacji i modlitwę indywidualną w domach. Zachęcamy do ufnej modlitwy w intencji chorych oraz tych, którzy opiekują się chorymi, a także o ustanie epidemii.