Modlitewnik ku czci św. Rocha

Nowenna do Świętego Rocha

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy
za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą ufnością błagamy Cię o Twoją pomoc
i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko
na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się
w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto
w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

 

Powtarzamy wspólnie:

Prosimy Cię, Święty Rochu.

Wspólne prośby do Świętego Rocha:

O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty

O łaskę przyjmowania woli Bożej

O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych

O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania

O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów

O dar szczęśliwego macierzyństwa
i ojcostwa dla małżonków  oczekujących potomstwa

O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci

O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich

O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii

O właściwe warunki pogodowe
i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego

O uwolnienie z  nałogów i przywiązania
do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili

O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym

O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą

O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie
do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni
w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu
z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

Wspólne podziękowania:

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w chwilach doświadczeń

Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą

Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim

Za wszystkie dzieci naszej parafii

Za umocnionych w wierze

Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary

Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy

Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę
do Boga

Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny

Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie,
Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania
z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją laskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię
i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas

gdy dotyka nas cierpienie

gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi

gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą

gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani
i oskarżani

gdy przeżywamy chwile osamotnienia
i samotności

gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania

gdy brakuje nam wiary i nadziei

gdy słabnie nasza wiara

gdy doświadczamy bólu rozstania z  tymi, których kochamy

gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco  życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze
i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Litania do Św. Rocha

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,      zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,               módl się za nami.

Święty Rochu, z rodu królów francuskich pochodzący,

Święty Rochu, z rodziców bogobojnych zrodzony,

Święty Rochu, ze znamieniem krzyża
na piersiach urodzony,

Święty Rochu, rodziców w starości pociecho,

Święty Rochu, za przyczyną Matki Bożej
na świat uproszony,

Święty Rochu, dawco jałmużny,

Święty Rochu, dobra wieczne nad dobra ziemskie przedkładający,

Święty Rochu, gardzący dziedzicznymi godnościami,

Święty Rochu, w odzieniu pielgrzyma życie chrześcijańskie prowadzący,

Święty Rochu, wierny sługo Chrystusa,

Święty Rochu, w szpitalach służący,

Święty Rochu za pracę niewdzięczną tyko karmiony,

Święty Rochu, w ojczyźnie od swoich niepoznany,

Święty Rochu, ze szpitala wypchnięty,

Święty Rochu, na pustkowiu w chorobie leżący,

Święty Rochu, przez stryja do więzienia wtrącony,

Święty Rochu, przez pięć lat w więzieniu będący,

Święty Rochu, w więzieniu zmarły,

Święty Rochu, światłością z nieba objawiony,

Święty Rochu, od stryja opłakany,

Święty Rochu, w kościele przez niego zbudowanym uczczony,

Święty Rochu, po śmierci za świętego powszechnie uznany,

Święty Rochu, całego świata od zarazy patronie,

Święty Rochu, krzyżem świętym zarazę poskramiający,

Święty Rochu, cudami słynący.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                           przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                            wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                            zmiłuj się nad nami.

 

  1. Chrystus obarczył się naszym cierpieniem.
  2. I dźwigał nasze boleści.

 

Módlmy się: Boże i Panie mój, spraw, prosimy pokornie, abyśmy dzień ku czci świętego Rocha pobożnie obchodząc, za jego modlitwami, zasługami i wstawiennictwem od wszelkich chorób ciała i duszy zostali uwolnieni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWY DO ŚW. FILOMENY

Modlitwa o pomoc w potrzebie

Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. ty, która znasz ogrom
i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość.
O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie
za twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do ciebie zanoszę…

Jestem całkowicie przekonany, że przez twoje zasługi: zniesioną pogardę, lekceważenie, cierpienia i twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły ciebie z Męką
i Śmiercią twego Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam ciebie i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich świętych panuje
w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wezwania do Świętej Filomeny

Bądź pozdrowiona Filomeno, anielskie Dziecię Niebios!

Bądź pozdrowiona Filomeno, perło Świętych Dziewic!

Bądź pozdrowiona Filomeno, różo oczyszczona własną krwią!

Bądź pozdrowiona Filomeno, kwiecie Męczennic, zapachu perfum Niebios!

Bądź pozdrowiona Filomeno, wzorze wiary i nadziei!

Bądź pozdrowiona Filomeno, której dobroć przyciąga wszystkie serca!

Bądź pozdrowiona Filomeno, przybądź z ciemności katakumb, by oczyścić dusze nasze!

Bądź pozdrowiona Filomeno, pełna pomocy pośredniczko cudownych wydarzeń!

Bądź pozdrowiona Filomeno, która modlisz się za nas do Jezusa i Maryi!

Chwała, miłość, honor i Błogosławieństwo Bogu Ojcu, który wyróżnił ciebie,

Bogu Synowi, który wybrał Ciebie na swoją Oblubienicę,

Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił ciebie,

Maryi Twojej Matce, która ciebie jako córkę swoją ponad wszystkie wywyższyła,

Błogosławiona przez aniołów, którzy ciebie osłaniali,

Pokój i wieczne błogosławieństwo wszystkim, którzy czczą, miłują i wzywają ciebie. Amen.

 

Święta Filomeno, przesławna Dziewico
i Męczenniczko, która dla Jezusa Chrystusa, obrony wiary i cnót chrześcijańskich przelałaś krew oddałaś swe życie, uproś mi łaskę głębokiej wiary, miłości i wierności Jezusowi
i Maryi. Pocieszaj mnie w utrapieniach, ratuj w niebezpieczeństwach i przyjdź mi z pomocą w chwili prób i doświadczeń, a szczególnie
w godzinie śmierci.
Amen.

 

 

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, – zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia  wojny i zarazy, wybaw nas Panie! (3x)

Od nagłej a niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Panie!

Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył -wysłuchaj nas Panie!

My grzeszni, Ciebie Boże prosimy – przepuść nam Panie!

My grzeszni, Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boże Prosimy – zmiłuj się nad nami!

Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, – zmiłuj się nad nami!

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, -przyczyń się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami!