Katecheza dla dorosłych

W środę po wieczornej Mszy św. KATECHEZA DOROSŁYCH w Bibliotece Klasztornej – temat: Duchowość Maryjna bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.