Franciszkanie z UKRAINĄ

Drodzy Parafianie i Sympatycy ze wszech stron świata. W nawiązaniu do pytań o modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie informujemy, że w naszej świątyni tę modlitwę zanosimy CODZIENNIE podczas adoracji i nabożeństwa od godz. 17.00 do 17.30. W tym czasie można też skorzystać z sakramentu pokuty.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w nasze modlitewne wołanie.
Jednocześnie kontynuujemy naszą pomoc materialną w postaci zbiórki żywności oraz produktów pierwszej potrzeby i medycznych. UWAGA! – nie przyjmujemy odzieży!