BIULETYN PARAFIALNY 24 lutego – 4 marca 2018 r. – II Niedziela Wielkiego Postu

Nysa OFM

Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą
(z Liturgii Godzin na Wielki Piątek)

HISTORIA KULTU RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO

(cz. 1)

Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnej przemiany życia i pogłębienia wiary. W tym okresie w sposób szczególny adorujemy krzyż, na którym Nasz Zbawiciel „oddał ducha”. Krzyż Święty jest bowiem znakiem zbawienia, miłości Boga i chrześcijańskiej nadziei. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego to najcenniejsze pamiątki Męki Pańskiej. Jest to również dobry moment do przybliżenia historii kultu relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Krzyż na którym umarł Chrystus, został po Jego śmierci wrzucony do cysterny wydrążonej w skale u stóp wzniesienia Golgoty. Z „Historii Kościoła” Sokratesa Scholastyka dowiadujemy się, że Apostołowie i pierwsi chrześcijanie w gminie jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, a zwłaszcza Jego grób.

Pomimo zniszczenia Jerozolimy przez wojska cesarza Tytusa w 70 r., kult ten trwał nadal, aż do wybuchu w 131 r. drugiego powstania żydowskiego. W 135 r. Jerozolima została zdobyta, a powstanie żydowskie zdławione. Gmina chrześcijańska, ze względu na swoje pochodzenie i skład etniczny musiała opuścić Jerozolimę. Na gruzach świętego miasta cesarz Hadrian założył nowe, z układem urbanistycznym typowym dla miasta rzymskiego, które nazwał Aelia Capitolina. Na rozkaz cesarza miejsce kultu żydowskiego zostało zamienione w centra kultu pogańskiego.Cześć, jaką chrześcijanie otaczali miejsce ukrzyżowania Chrystusa i Boży Grób, musiała być znaczna, skoro i te miejsca zostały przekształcone na ośrodki pogańskiego kultu. Na wzniesieniu Golgoty Rzymianie zbudowali Forum i Kapitol z posągami bóstw – w miejscu Grobu Chrystusa stanął posąg Jowisza, natomiast na Golgocie statua Wenery. Po przyznaniu chrześcijanom, w 313 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego pełnej wolności religijnej, wierzący w Chrystusa przystąpili do odszukania krzyża, oraz miejsc, gdzie umarł i zmartwychwstał Nauczyciel. Jednym ze świadectw odszukania Krzyża Świętego jest wspomniane już dzieło Sokratesa Scholastyka pt.: „ Historia Kościoła”. Scholastyk podaje w nim wiadomości o pielgrzymce cesarzowej Heleny około 326 r.

Największą część relikwii Krzyża Świętego cesarzowa Helena przekazała do sanktuarium Grobu Świętego w Jerozolimie, drugi fragment przesłała do Konstantynopola, a trzecią część przywiozła do Rzymu wraz z innymi relikwiami Męki Pańskiej i ziemią z Golgoty.

(cdn)

 

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH WIELKI POST 2018

REGULICE

NIEDZIELA – 4.03.2018 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

10.30 – Msza św. z nauką ogólną.

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

PONIEDZIAŁEK

18.30 – Msza św. z nauką ogólną. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

WTOREK

18.30 – Msza św. z nauka ogólną

ŚRODA

18.30 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.

SĘKOWICE

NIEDZIELA – 4.03.2018 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

9.00 – Msza św. z nauką ogólną.

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

PONIEDZIAŁEK – 5. 03. 2018 r.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

WTOREK – 6. 03. 2018 r.

17.00 – Msza św. z nauka ogólną

ŚRODA – 7. 03. 2018 r.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.

MODERATOR REKOLEKCJI: o. dr Zachariasz Kowalski OFM

Spowiedź święta przed każdą Mszą św.

REKOLEKCJE SZKOLNE

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 5-7.03.2018

8.00 – Spotkanie z klasami VII + I i II Gimnazjum

10.00 – Spotkanie z klasami I, II i III

12.00 – Spotkanie z klasami IV, V i VI

PARAFIA

CZWARTEK – 8.03.2018 r.

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

PIĄTEK – 9.03.2018 r.

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. – rekolekcyjna komunia chorych – chorzy o. Proboszcza

17.30 – Droga Krzyżowa

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka dla młodzieży i studentów

SOBOTA – 10.03.2018 r.

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. – rekolekcyjna komunia chorych – chorzy o. Wikariusza

17.30 – Nabożeństwo Maryjne

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka dla rodziców i małżonków

NIEDZIELA – 11.03.2018 r.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.

9.30 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.

11.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.

17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.