Apel do wiernych o przestrzeganie zasad sanitarnych

Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań
na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych
m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust
i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, oraz przystępujących do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę,
a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.