BIULETYN PARAFIALNY 25 III – 1 IV 2018 r. – Niedziela Palmowa

Nysa OFM

GENEZA TRADYCJI NIEDZIELI PALMOWEJ

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W ciągu wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha, Dominica in autentica. Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się jak najdokładniej “powtarzać” wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria. Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka). W różnych Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów (…)

(www.niedziela.pl)

MODLITWY NA WIELKI POST

 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”…

Wybaczam tym, którzy ranią mnie przez nieuwagę. Ale kiedy spotykam się ze złośliwością, jest mi znacznie trudniej.

A Ty nie szukałeś w swoich oprawcach złej woli. Choć po ludzku rzecz biorąc doskonale wiedzieli, co robią. Modliłeś się za nich jako za tych, którzy działali w nieświadomości.

Za tych, którzy przybijali Cię do krzyża.
I za tych, którzy przyszli uczestniczyć w widowisku.
I za tych, którzy wcześniej dla zabawy skatowali Cię, opluli i wyszydzili.
I za tych, którzy wbrew sprawiedliwości szukali pretekstu do skazania.
Może i za tego, który Cię wydał.

Bo w dobroci swego serca wolałeś uznać, że tak do końca nie wiedzieli…

Kiedy zdarzy mi się zrobić coś złego przez nieuwagę, wiem, że chętnie mi wybaczysz. Ale kiedy zdaję sobie sprawę, że wiedziałem co robię, wtedy nie jestem już tak spokojny. Bo cóż Ci wtedy mam powiedzieć? Co mnie usprawiedliwia?

Zupełnie nic.

Mam tylko nadzieję, że Ty, nieskończenie mądry, uznasz mój grzech za czyn głupiutkiego dziecka.

Przy Tobie jestem nikim. Dlatego proszę, uznaj że i ja nie do końca wiedziałem, co czynię… (wiara.pl)

Wielki Czwartek – 29.03.2018 r.

godz. 07.00 – Komunia św. dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w Liturgii Wieczerzy Pańskiej

godz. 19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ. Procesja do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00

Wielki Piątek – 30.03.2018 r.

godz. 07.00 – Początek adoracji w Ciemnicy

godz. 8.00 – Świąteczna Komunia chorych

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.30 – Droga Krzyżowa

godz. 19.00 – CEREMONIE WIELKIEGO PIATKU

Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00

Wielka Sobota – 31.03.2018 r.

godz. 07.00 – Początek adoracji przy Bożym Grobie

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.45 – Zakończenie adoracji przy Bożym Grobie

godz. 19.00 – CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY

święcenie pokarmów: Nysa – od godz. 10.00 do 15.00

Sękowice – godz. 11.00

Regulice – godz. 10.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 01.04.2018 r.

godz. 05.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

godz. 06.00 – REZUREKCJA

pozostałe Msze św. o godz. 9.30; 11.00 i 18.00

godz. 17.30 – Nabożeństwo wielkanocne