BIULETYN PARAFIALNY 18 – 25 lutego 2018 r. – I Niedziela Wielkiego Postu

Nysa OFM

Nawracajcie się…

WIELKOPOSTNE ODPUSTY

Okres Wielkiego Postu zwykle kojarzy się nam z osobistą i wspólnotową pokutą, nawróceniem, rozważaniem Chrystusowego męczeństwa i śmierci. 40 dni duchowego uzdrawiania, którego potrzebuje każdy z nas.

Nie wszyscy jednak mają świadomość, iż wielkopostne praktyki religijne mogą być również duchowym uzdrowieniem poprzez odpust zupełny.

Oto wybrane wielkopostne praktyki chrześcijańskie związane z uzyskaniem odpustu zupełnego:

1 adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;

2 odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po Komunii świętej przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni – odpust cząstkowy);

3 uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;

4 odprawienie Drogi Krzyżowej po spełnieniu następujących warunków:

odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym);

  • musi być 14 krzyżyków;

  • rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);

  • wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa

Przypominamy warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)

  • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna

  • przyjęcie Komunii świętej

  • odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane)

  • wykonanie czynności związanej z odpustem.

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

(na podstawie strony brewiarz.pl)