Początek Roku Szkolnego

Zapraszamy Dzieci, Młodzież, Rodziców i Pracowników placówek oświatowych na uroczystą Eucharystię, którą chcemy rozpocząć nowy rok szkolny. 

Msza św. zostanie odprawiona 5 września o godz. 13.00 w naszym kościele parafialnym. 

W szczególny sposób zapraszamy dzieci klas I, którym poświęcimy ich przybory szkolne.